Kelas 5 : Geguritan

» » Kelas 5 : Geguritan

Kangen

Karya :  Favian Hukama Fadhlan

Saben sesawangan
Kang dak temoni
Memba wewayanganmu
Ngeridhu batin

Mula, kudu dak akoni
Ora dak selaki
Pranyata, angel anggone ngilangi


Udan Siang Iki

karya Nur Rachmi Widyastuti

Awan kang biru resik
langsung ganti petheng dhedhet
Petir pating sesautan
Swara manuk ilang, swara pitik ilang
Sepi . . . sepi . . . sepi tenan
Njur tak sawang njaba jendela
Udan siang iki nggawe awal nggigil 

 

Pakaryan

Karya : Azhar Luqman Fadhlullah

Dina Minggu 
Aku sakaluarga 
Padha saiyeg saeka praya
Nggawa paculekrak lan sapu
Bebarengan lawan para warga

Enom tuwa jaler estri
Kabeh padha kerja bakti
Dalan kebak awu diresiki
Gotong royong saeka kapti

Pakaryan abot bisa purna
Amarga bareng tumandang karya
Ngasilake dalan padhang


Pengaosan Sonten

Karya : Adilista Rizqi Azizi

Wayah sonten 
Nalika grimis nelesi
Telatah ngajeng griya
Para undangan sami rawuh

Griya sampun sediya kagem pengaosan
Para tamu sami lenggah teng klasa
Pengaosan diwiwiti

Pak ustadz mimpin panjurung dunga
Sak sampunipun maos dunga
Lajeng aken sumene


Dina Minggu

karya : Faris Robbani

Dina Minggu dina libur
Tangi turu sarapan bubur
Aja lali nek awan sholat Dhuhur
Nonton TV pengajiane ustadz Yusuf Mansyur
Insya Allah dadi wong sing syukur

Share

You may also like

Tidak ada komentar